OnlyHuman plaatst cookies uitsluitend om de site beter te laten functioneren en bezoek te monitoren. Lees meer    Accepteren
Van Gogh Museum

Directeur-bestuurder bij Stichting Amsterdam Dance Event

Dux International zoekt voor haar opdrachtgever Stichting Amsterdam Dance Event een Directeur-bestuurder

Stichting Amsterdam Dance Event organiseert sinds 1996 jaarlijks in oktober het Amsterdam Dance Event (ADE), ’s werelds belangrijkste conferentie, handelsplatform en grootste clubfestival voor elektronische muziek en dance cultuur. Het festival behoort tot de grootste clubfestivals ter wereld en is zowel in omvang als kwaliteit onderscheidend ten opzichte van andere (dance)muziekevenementen. Het platform ADE wordt ondersteund door drie pijlers: ADE Conference, ADE By Day en ADE Festival.

 

Het festival is met ruim 140 locaties, 2.500 optredende acts en ruim 400.000 muziekliefhebbers en professionals uit de hele wereld een van de grootste clubfestivals wereldwijd.

ADE By Day is een meerdaags verdiepingsprogramma voor festivalbezoekers en conferentiebezoekers, maar ook voor breed geïnteresseerde Amsterdammers, verspreid over 55 locaties in de stad, met aandacht voor alle aspecten van de dancecultuur zoals muziekdocumentaires, fotografie, performance art, maar ook verrassingsoptredens van bekende DJ’s op bijzondere locaties en pop-up radiostudio’s.

 

Het conferentieprogramma van ADE omvat in de eerste plaats de internationaal hoog aangeschreven hoofdconferentie ADE Pro, waar 6.000 professionals uit 80 landen bijeenkomen. Daarmee is ADE Pro wereldwijd de belangrijkste conferentie voor deze sector. Daarnaast vinden er ook de volgende subconferenties plaats; ADE Green, gericht op duurzaamheid en sociaal bewustzijn. ADE Beats, welke is gericht op de urban muziekindustrie. ADE Tech, waarbij de focus ligt op technologische innovatie binnen de sector. ADE huisvest ook de ADE Guesthouses, waarin het versterken van internationale netwerken centraal staat.

ADE biedt ook ruimte voor talentontwikkeling en kennisontwikkeling voor de huidige- maar ook vooral nieuwe generatie makers en professionals in programma’s als ADE Sound Lab gericht op opkomende artiesten, ADE University, met een focus op opkomende professionals en ADE Beamlab gericht op stage design en visual art, het ADE writerscamp en ADE Gear Lab.

 

Korte historie: groei ADE in perspectief
Het ADE wordt georganiseerd sinds 1996. Dance was op dat moment sterk in opkomst en in Europa bestond er nog geen platform waar DJ’s, producers en platenlabels muziekopnamen konden uitwisselen. Het ADE voorzag in die behoefte en groeide uit tot een internationaal gerespecteerd business to business evenement. Het ADE speelde in op deze veranderingen door naast de conferentie een internationaal showcasefestival op te zetten met optredens in de stad. De combinatie van een grootschalig festival én een ontmoetingsplek voor de internationale dancescene bleek veel synergie op te leveren en leidde ertoe dat het evenement de afgelopen jaren een vlucht heeft kunnen nemen.

Met name de afgelopen vijf jaar is ADE explosief gegroeid. Waar in 2008 het Amsterdam Dance Event met een driedaagse conferentie met 2.000 professionele conferentiebezoekers en een driedaags festival met 80.000 bezoekers ook al tot de belangrijkste muziekconferenties behoorde, is het anno 2019 duidelijk dat ADE de titel ‘belangrijke platform voor elektronische muziek’ met recht mag claimen, zowel als festival als conferentie. Met 6.000 conferentiebezoekers, een vierdaagse conferentie en maar liefst negen (sub)conferenties, een vijfdaags festival met een totaal van 400 evenementen, ruim 400.000 festivalbezoekers, een duizelingwekkend aantal van 2.500 optredende acts, een verdiepend dagprogramma over dance culture, ADE by Day, met 40.000 bezoekers, een volwaardig film- en documentaire programma, merkactivaties door de hele stad, instore optredens, beeldende kunst exposities, fotografie tentoonstellingen en vele andere verrassingen kleurt de stad letterlijk ‘ADE geel’ en transformeert het tot een speeltuin voor het publiek.

 

De organisatie

De stichting Amsterdam Dance Event (ADE) fungeerde van 1995 tot 2018 als onderdeel van stichting Buma Cultuur. In 2019 maakte ADE de transitie naar een onafhankelijke stichting. De (interne) organisatie daarvan ligt in handen van een directeur- bestuurder. Hij/zij is verantwoordelijk voor de uitvoering van en programmeren van het Amsterdam Dance Event. Het formuleren en uitdragen van de strategie en visie is een verantwoordelijkheid van de directeur-bestuurder. Amsterdam Dance Event wordt georganiseerd door een klein kernteam van ongeveer 5FTE. De maanden voor het evenement wordt dit team uitgebreid met tal van specialisten en een grote groep vrijwilligers. De directeur-bestuurder legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht, die uit vijf leden bestaat.

 

De directeur-bestuurder
De directeur-bestuurder wordt benoemd door De Raad van Toezicht. De RvT is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar en van de directie onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. De Raad onderschrijft de Governance Code Cultuur, maar ook de Code Fair practice en de Code Diversiteit en Inclusie. De RvT houdt toezicht op de directeur en is daarnaast sparring partner en werkgever voor de directeur. De leden van de RvT zijn bij ontstentenis van de directie in staat en gemachtigd maatregelen te nemen om in de leiding van de stichting te voorzien.

De directeur-bestuurder kent Amsterdam Dance Event en is geen onbekende met het organiseren van een groot evenement in een stad als Amsterdam Hij/zij overziet de belangen, ziet de nuances in genres binnen de elektronische muzieksector en weet deze evenwichtig te benaderen. De directeur-bestuurder weet stichting ADE te laten uitgroeien tot een financieel gezond evenement, waarbij alle belangen, publiek en privaat, worden gediend.

Functieprofiel

Belangrijkste taken, de beoogde directeur-bestuurder:

• Is het gezicht van het Amsterdam Dance Event. Primair naar buiten, maar ook naar de belangrijkste interne stakeholders. Is zichtbaar voor alle culturele, maatschappelijke, journalistieke en politieke stakeholders. Besteedt veel aandacht aan de belangrijke netwerken binnen deze gebieden;

• Is de voortrekker van de organisatie. Zet in overleg met partners, medewerkers en relevante stakeholders een koers uit, gebaseerd op de huidige strategie en visie. Zal veel aandacht besteden aan het verder uitbouwen van samenwerkingsverbanden. Bewaakt de kwaliteit van de programmering, operatie, marketing en communicatie;
• Geeft leiding aan een team van professionals en zal dit team, binden, aansturen en motiveren voor de uitdagingen die de nabije toekomst brengt;

• Weet verdienmodellen te creëren binnen de bestaande organisatie, ofwel nieuwe modellen uit te bouwen, opdat de organisatie een duurzame financiële basis krijgt. Dit gebeurt zowel via private partijen als door structurele en incidentele fonds- en subsidie aanvragen

• Is eerstverantwoordelijke voor de zakelijke kant van de organisatie. Onderhoudt het contact daarover met financiers, accountant, controller etc.;

• Onderhoudt het contact met de RvT en de accountant en evt anderen die een rol spelen in de governance van ADE;

 

Belangrijkste vereisten, de beoogde directeur:

• Biedt duidelijkheid, geeft leiding, is open en authentiek, verbindt partijen en personen aan zichzelf en elkaar;

• Heeft aantoonbare leidinggevende en zakelijke ervaring in de culturele, evenementen- of bestuurlijke sector, bij voorkeur in de muziekindustrie;

• Heeft ervaring of minimaal veel affiniteit met elektronische muziek en dance;

• Is bekend met en in de culturele, maatschappelijke en politieke netwerken, in eerste instantie in Amsterdam, maar ook In Den Haag;

• Kan verschillende belangen (inhoud, zakelijk, operatie, etc.) afwegen, verenigen en keuzes maken zonder partijen te verliezen;

• Is een inspirerend manager en in staat een team te bouwen en samen met het team een ondernemende cultuur te creëren;

• Heeft ervaring met klant-, fondsen- en sponsorwerving;

• Is verbaal vaardig, heeft uitstraling;

• Heeft affiniteit met de stad Amsterdam en haar rijke culturele en maatschappelijke leven; en is daarnaast internationaal georiënteerd en geïnteresseerd.

 

Wat biedt ADE:

• Een uitdagend en afwisselende baan op een prachtige locatie in Amsterdam, met een zeer betrokken team.

• Arbeidsvoorwaarden in overeenstemming met de zwaarte en complexiteit van de functie, ADE opereert binnen de regels van Code Cultural Governance.

• De aanstelling is in eerste instantie voor een periode van een jaar, uiteraard met de mogelijkheid te verlengen na deze periode.

 

Procedure, planning

De directeur-bestuurder treedt zsm aan. De selectiecommissie bestaat uit twee leden van de RvT van de stichting ADE

 

Solliciteren

Deze vacature is gesloten.

 

 

Contact

Dux International
Nassauplein 25
2585 EC Den Haag

Tel +31 (0) 70 7 622 622
info@duxinternational.nl