OnlyHuman plaatst cookies uitsluitend om de site beter te laten functioneren en bezoek te monitoren. Lees meer    Accepteren
Van Gogh Museum

Lid directie/ bestuur bij stichting DOEN (reactietermijn gesloten)

DUX International is voor haar opdrachtgever, Stichting DOEN, op zoek naar een:

 

lid directie/bestuur (v/m)

 

POSITIEOMSCHRIJVING

Stichting DOEN zoekt een energieke, initiatiefrijke, bevlogen directielid, die ervoor zorgt dat DOEN al die mensen en organisaties ondersteunt die bijdragen aan de 4 transities die DOEN wil versnellen: een inclusieve wereld, circulaire economie; radicale verbeelding en het gemeenschappelijk goed. Een directielid die een scherp oog heeft voor belangrijke ontwikkelingen binnen die transities, zowel in Nederland als internationaal. En die de mensen en organisaties die van doorslaggevende betekenis voor die ontwikkelingen kunnen zijn, weet te vinden en samenwerking met hen aan weet te gaan. Het directielid is nieuwsgierig, durft risico’s te nemen en zet zich dienstbaar in voor de doelstellingen van DOEN. Ook heeft het directielid kennis van nieuwe manieren van financieren en kent de praktijk van onze aanvragers goed. Als leidinggevende motiveert en enthousiasmeert de directeur de organisatie, die bestaat uit hoogwaardige professionals, maar neemt ook lastige beslissingen waar nodig. Met de directeur Participaties vormt de directeur een hecht team op basis van respect en vertrouwen.

 

Doelstelling van de functie

Het directielid geeft samen met de directeur Participaties leiding aan de activiteiten van DOEN, gericht op de realisatie van de missie. Zij/hij treedt op als belangenbehartiger van Stichting DOEN. De directeur is, samen met de directeur Participaties, statutair eindverantwoordelijk voor de organisatie.

 

Plaats in de organisatie

De tweehoofdige directie legt verantwoording af en rapporteert aan de Raad van Toezicht. Zij onderhouden een warme relatie met de Loterijen als belangrijkste stakeholder van DOEN. Zij/hij geeft direct leiding aan het communicatieteam, de ondersteunende staf en de programmateams. Tevens is zij/hij voorzitter van het organisatieoverleg en het projectoverleg. De directie is verantwoordelijk voor het bestuur van Stichting DOEN en DOEN Participaties B.V. en rapporteert daarover aan de Raad van Toezicht en informeert de toehoorders van de Loterijen.

 

Taken en verantwoordelijkheden

De directeur is primair verantwoordelijk voor de activiteiten van Stichting DOEN exclusief de Participatie activiteiten en exclusief het financieel team. De directie begrijpt het belang van de Loterijen (en DOEN) en weet dit in de markt te vertalen middels verhalen en resultaten.

 

Die verantwoordelijkheid omvat mede:

• de voorbereiding van strategie, visie en het beleid van de organisatie;

• de uitvoering van het meerjarenplan en de hiervan afgeleide jaarlijkse plannen;

• de subsidies en leningen aan projecten en de samenhang tussen de programma’s van DOEN;

• de communicatie/PR van de Stichting;

• het personeel en de organisatie;

• de externe positionering van Stichting DOEN als fonds van de Goede Doelen Loterijen. De directeur Participaties en de directeur zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de integrale strategie, visie en het beleid van DOEN.

 

Bij Stichting DOEN werken ca. 36 mensen met verschillende nationaliteiten en achtergronden. Daar worden we blij van, want diversiteit is een ideale voedingsbodem voor creativiteit, innovatie en samenwerking. Wie een waardevolle bijdrage kan leveren aan onze organisatie, is welkom. Ongeacht huidskleur, religie, leeftijd, gender- en seksuele identiteit of eventuele arbeidsbeperking.

 

KANDIDAATPROFIEL

De gezochte kandidaat is zowel in Nederland als internationaal thuis in de relevante ontwikkelingen binnen de vier transities die DOEN wil bewerkstelligen: zij/hij beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden en zet deze zowel intern als extern in. Samen met de directeur Participaties treedt zij/hij naar buiten en vertegenwoordigt DOEN. De kandidaat is een uitstekende verbinder en gebruikt deze eigenschap extern maar ook intern. De kandidaat heeft ervaring met innovaties op de terreinen waarop DOEN financiert en is nieuwsgierig en altijd op zoek naar vernieuwing. De kandidaat is een open en toegankelijk persoon en een echte teamplayer en weet op deze manier het beste uit de medewerkers van DOEN te halen.

 

Door haar/zijn ervaring met modern leiderschap zorgt zij/hij dat de verschillende teams zich inhoudelijk blijven vernieuwen. Zij/hij heeft ervaring met nieuwe vormen van financieren en staat open voor ontwikkelingen op dat terrein. Zij/hij houdt van risico, is besluitvaardig en heeft op de terreinen van DOEN eerder initiatieven opgezet. Hierdoor kan zij/hij zich goed verplaatsen in de mensen die door DOEN ondersteund worden en kan ze daarom optimaal aanjagen en ondersteunen.

 

Functie eisen

• Academisch denk- en werkniveau;

• Ruime ervaring met leidinggeven aan multidisciplinaire teams van professionals en het uitoefenen van modern leiderschap;

• Passie voor de ontwikkeling van talenten van medewerkers en een collaboratieve manier van werken;

• Kent zichzelf goed en heeft een nieuwsgierige houding;

• Passie voor en aantoonbare ervaring met de terreinen van DOEN;

• Is integer, heeft een goed track record en heeft aantoonbare resultaten geboekt;

• Committeert zich en is dienstbaar aan de doelen van DOEN;

• Is gezaghebbend en natuurlijk aanspreekpunt voor ondernemers, (top-) bestuurders, politici, wetenschappers en andere groepen die van belang zijn voor de ontwikkeling van DOEN;

• Heeft relevante en hoogwaardige netwerken en een zodanige uitstraling dat zij/hij extern een rol van betekenis in het belang van DOEN kan vervullen;

• Deelt graag verhalen en kan DOEN op een authentieke manier, ook on stage, vertegenwoordigen;

• Beschikt bij voorkeur over internationale werkervaring;

• Is eerder eindverantwoordelijk geweest voor een organisatie (bestuurlijke ervaring);

• Vloeiende beheersing van het Nederlands en Engels in woord en geschrift;

• Ervaring met de wereld van onze aanvragers en fondsenwerving is een must.

 

Een assessment zou mogelijk deel uit kunnen maken van deze procedure.

 

INTERESSE?

Indien u geïnteresseerd bent in deze functie ontvangen wij graag uw motivatie en CV vóór 15 juli 2020 via info@duxinternational.com t.a.v.Karin Doeksen.