OnlyHuman plaatst cookies uitsluitend om de site beter te laten functioneren en bezoek te monitoren. Lees meer    Accepteren

Executive Search voor de non-profit sector 

Beelden aan Zee

“Executives who make a difference”

Dux International is een Executive Search Bureau met meer dan 20 jaar ervaring op het gebied van (internationale) search en werving & selectie voor de non-profit sector. Dux International ziet het belang van deze sector voor onze samenleving en de groeiende behoefte van ervaren executives, non-executives en specialisten om maatschappelijk het verschil te maken. Vanuit een vaste baan, tijdelijk project of in een rol als toezichthouder.

 

De opdrachtgevers van Dux International zijn goede doelen organisaties, NGO’s, stichtingen, vermogensfondsen, musea, culturele instellingen, zorg –en onderwijsinstellingen en de overheid. Voor deze organisaties werven wij executives en toezichthouders. Daarnaast verzorgen wij de werving van specialistische professionals op het gebied van fondsenwerving, relatiebeheer, communicatie, marketing en bedrijfsvoering. Professionals die echt impact willen maken en verschil willen maken in de wereld. Executives who make a difference.

 

Wij gaan met kandidaten in gesprek over hun ervaring, specifieke interessegebieden en de mogelijkheden die zij aan maatschappelijke organisaties kunnen bieden.

 

Contact:

Dux International

Nassauplein 25

2585 EC Den Haag

 

Tel +31 (0) 70 7 622 622

info@duxinternational.com

Corona maatregelen Dux International

Het houdt de gemoederen bezig: het Coronavirus. Het Kabinet heeft een veelvoud aan maatregelen afgekondigd om het aantal besmettingen terug te dringen. Zo zijn alle scholen, kinderopvangcentra, musea en een groot aantal andere voorzieningen (vrijwel) gesloten. Daarnaast wordt er geadviseerd om zoveel mogelijk thuis te werken, thuis te blijven bij (lichte) gezondheidsklachten, grote groepen te vermijden en sociale contacten te beperken. Het virus heeft zo ingrijpende gevolgen voor ons dagelijks bestaan. We informeren u graag hoe Dux International hiermee omgaat.

 

Wij proberen zoveel als mogelijk de dagelijkse gang van zaken doorgang te laten vinden. Nieuwe opdrachten en sollicitaties worden gewoon in behandeling genomen. De consultants van Dux International hebben persoonlijk contact opgenomen met opdrachtgevers en kandidaten voor lopende procedures. Als de afgekondigde maatregelen gevolgen hebben voor de invulling van procedures dan maken wij hierover afspraken met onze opdrachtgevers. Waar nodig bieden wij extra ondersteuning. U kunt vanzelfsprekend ook contact met ons opnemen via het algemene telefoonnummer (070) 7 622 622. Wij helpen u graag verder.